MgA. Radka Kubínová

Hlavný odbor štúdia – Hra starej hudby – traverso, dejiny starej hudby, isnterpretačný seminár, komorný hra, hra notového zápisu bez prípravy, hra na príbuznom nástroji

MgA. Radka Kubínová
^

Vzdelanie...

1999 – 2005 Konzervatórium Pardubice, obor priečna flauta (MgA. Zdenka Rotreklová)
2005 – 2010 Magisterské štúdium, Univerzita, Ostravě, obor priečna flauta (MgA. Marcela Šindelová)
2007 – 2010 Conservatoire de Rennes (Francie), obor traverso a priečna flauta zakončený DEM (Diplom d´études musical)
2010 -2014 – Královské Konzervatorium,  Haag, Magisterské štúdium historickej interpretácie v oboru traverso pod vedením Bartholda Kuijkena
od roku 2015 – Doktorantské štúdium interpretácie a teórie inter

^

Prax...

2008 – 2009 pedagóg hry na flautu v L´Asociation Bourg L´evesque v Rennes (Francie)
od roku 2014 – pedagóg hry na barokovej flaute na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave
od roku 2015 – pedagóg hry na barokovej flautej na Ostravskej univerzite v Ostrave

^

Koncertná činnosť...

2009 účinkovanie na festivale „Les nocturnes du Mont saint Michel”(FR)
2013 a 2015 účinkovanie na prestižním festivalu staré hudby Utrecht Early music festival
pravidelné vystupovanie s Lutherse Bach ensemble, L´Arco Sonoro, The Bach Choir and Orchestra of the Netherlands, Consort for 18th century harmony(NL) …
v roku 2006/2007 členka  Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně, několikrát účinkovanie s Janáčkovou filharmóniou Ostrava a Filharmoniou Hradec Králové