hlavný odbor štúdia - Spev (neoperné zameranie)
Image
VZDELANIE...

2019 HTF Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Spev
2018-2019 Cirkevné konzervatórium, Bratislava, Štúdijný odbor: Špecializácia Spev - Stará hudba
2018 - 2016 Cirkevné konzervatórium,Bratislava, Štúdijný odbor: Špecializácia Spev -Opereta
2015 - 2012 Cirkevné konzervatórium, Bratislava, Štúdijný odbor: Špecializácia Spev - Komorná hudba
2012 - 2004 Cirkevné konzervatórium, Bratislava, yššie odborné vzdelanie ukončené Absolutóriom, odbor: Spev
2002 - 2006 Združená stredná škola chemická, Račianska 78, Bratislava, 4. ročné štúdium denné ukončené maturitou

PROFESNÉ SKÚSENOSTI, SÚŤAŽE...

2019 Masterclass s p. prof. Magdénou Hajóssyovou "Hudba v prírode, príroda v hudbe“
2019 Praha - Burza spevákov
2018 Účasť na medzinárodnej súťaži Imricha Godina - Iuventus Canti
2018 Účasť na medzinárodnej súťaži Beňačková & Pustina
2018  Masterclass s p. prof. Magdalénou Hajóssyovou "České korene slovenskej speváckej školy“
2012 Absolventský recitál, Absolutórium, Absolventské predstavenie opery La serva padrona, G. B. Pergolesi, postava Serpina
2009 – 2008 Naštudovanie opery Alcina, G. F. Händel, postava Morgany

REPERTOÁR...

Olympia - J. Offenbach
Linda di Chamounix - G. Donizetti
Blonda - W. A. Mozart
Lakmé - Léo Delibes
La sonnambula - V. Bellini
Morgana - G. F. Händel
La serva padrona- G. P. Pergolesi
Koncertné árie - W. A. Mozart/
Cyklus piesní- D. Kardoš

 

Fotografie