Mária Zajíčková Králiková, DiS. art.

Hlavný odbor štúdia spev, pedagogika hlavného odboru štúdia

Mária Zajíčková Králiková, DiS. art.
^

Vzdelanie...

2019 HTF Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Spev
2018-2019 Cirkevné konzervatórium, Bratislava, Štúdijný odbor: Špecializácia Spev – Stará hudba
2018 – 2016 Cirkevné konzervatórium,Bratislava, Štúdijný odbor: Špecializácia Spev -Opereta
2015 – 2012 Cirkevné konzervatórium, Bratislava, Štúdijný odbor: Špecializácia Spev – Komorná hudba
2012 – 2004 Cirkevné konzervatórium, Bratislava, yššie odborné vzdelanie ukončené Absolutóriom, odbor: Spev
2002 – 2006 Združená stredná škola chemická, Račianska 78, Bratislava, 4. ročné štúdium denné ukončené maturitou

^

Profesné skúsenosti, súťaže...

2019 Masterclass s p. prof. Magdénou Hajóssyovou „Hudba v prírode, príroda v hudbe“
2019 Praha – Burza spevákov
2018 Účasť na medzinárodnej súťaži Imricha Godina – Iuventus Canti
2018 Účasť na medzinárodnej súťaži Beňačková & Pustina
2018  Masterclass s p. prof. Magdalénou Hajóssyovou „České korene slovenskej speváckej školy“
2012 Absolventský recitál, Absolutórium, Absolventské predstavenie opery La serva padrona, G. B. Pergolesi, postava Serpina
2009 – 2008 Naštudovanie opery Alcina, G. F. Händel, postava Morgany

^

Repertoár...

Olympia – J. Offenbach
Linda di Chamounix – G. Donizetti
Blonda – W. A. Mozart
Lakmé – Léo Delibes
La sonnambula – V. Bellini
Morgana – G. F. Händel
La serva padrona- G. P. Pergolesi
Koncertné árie – W. A. Mozart/
Cyklus piesní- D. Kardoš