Mgr. Dana Leščenková

Hlavný odbor štúdia spev, hlavný predmet muzikálový spev, hlavný predmet operetný spev, súborová hra, šansón

Mgr. Dana Leščenková

Vedúca predmetovej komisie – SPEV

^

Vzdelanie...

1984 – 1988 Gymnázium J. Hronca v Bratislave(1988 maturita)
1988 – 1993 Štátne konzervatórium v Bratislave (1993 maturita)
1993 – 1999 Cirkevné konzervatórium v Bratislave (1999 absolutorium)
2003 – 2008 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, odbor hudobná výchova – spev, v triede Mgr.art. Márie Henselovej (2009 – I. kvalifikačná skúška)

^

Prax...

1999 – 2005 Sólistka spevohry DJZ v Prešove
2005 Bábkové divadlo BABADLO v Prešove – herečka
2005 – 2006 Stredná umelecká škola v Košiciach – ako učiteľka spevu
2005 – 2009 Štátne konzervatórium v Košiciach – ako učiteľka spevu
2006 – 2008 Pedagogická fakulta – hudobná katedra Katolíckej univerzity v Ružomberku (pobočka v Košiciach)
2008 – 2011 ZUŠ v Giraltovciach – pedagóg spevu a hry na klavíry
2010 – 2011 pobočka Topolčianskeho konzervatória v Prešove – pedagóg spevu, metodiky a didaktiky spevu, dejín a literatúry spevu a iných odborných predmetov
2010 – Cirkevné konzervatórium v Bratislave

^

Interpretačné kurzy...

1991 – MIK ´91 v Piešťanoch u profesorky Marty Beňačkovej
2000 – Valtice – interpretač. kurz starej hudby u prof. Poppy Holden

^

Umelecká činnosť...

1995 – premiéra piesňového cyklu : „Cyklus piesní na jeden dych“ Marek Piaček festival FEM ´95 Marek Piaček “ Non avrei mai creduto “ pre 5 spevákov a magnetofónový pás 1998
1999 – účasť na medzinárodnom festivale „Musica sacra“ s Mestkým komorným súborom Collegium Cantorum z Nitry
1999 – 2010 – spolupráca s komorným súborom Musica Historica Prešov pod um. vedením pána K. Medňanského (koncerty SR, Poľsko )
2002 – 2006 – spolupráca s bábkovým divadlom Babadlo – Prešov (naštudované rozprávky: Vianoce s Kulišiakom, Koleda, Rozprávka z komína, Janko Hraško, Ako sa z divých zvierat stali zvieratá domáce, Princezná na hrášku)
od r.2006 – členka dámskeho komorného tria „Tenerezza“
od r. 2007 – členka komorného súboru „Ars Lirica“ v Košiciach rozhlasová nahrávka diela Giju Kančeliho: Exil 5.11.2007 – sopránové sólo v opere „Posledný let“ – Mareka Piačka v rámci Festivalu súčasnej hudby poriadaným Štátnou filharmóniou Košice

^

Pedagogické úspechy...

2007 – Medzinárodná suťaž Rudolfa Petráka v Žiline – čestné uznanie – Mária Viktória Žulkovská – študentka konzervatória v Košiciach
2008 – Iuventis Canti – medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina vo Vrábľoch. V kategórii II C – 3. miesto (Peter Cyprich)
2008 – Písňová soutež Bohuslava Martinu v Prahe – kategŕia II C – 1. miesto (Peter Cyprich)
2009 – Medzinárodná suťaž Rudolfa Petráka v Žiline – IV. Kategória 2. miesto (Petre Cyprich)
2009 – Spevácka súťaž Petra Dvorského v Košiciach – 1. miesto IV. Kategória (Peter Cyprich)
2010 – Spevácka súťaž „Pražský pevec“ 2. miesto IV. kategória (Peter Cyprich)