Spev - HDU, Špecializácia "Muzikál"
Image
VZDELANIE...

1984 - 1988 Gymnázium J. Hronca v Bratislave(1988 maturita)
1988 - 1993 Štátne konzervatórium v Bratislave (1993 maturita)
1993 - 1999 Cirkevné konzervatórium v Bratislave (1999 absolutorium)
2003 - 2008 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, odbor hudobná výchova - spev, v triede Mgr.art. Márie Henselovej (2009 – I. kvalifikačná skúška)

PRAX...

1999 – 2005 Sólistka spevohry DJZ v Prešove
2005 Bábkové divadlo BABADLO v Prešove - herečka
2005 - 2006 Stredná umelecká škola v Košiciach – ako učiteľka spevu
2005 - 2009 Štátne konzervatórium v Košiciach – ako učiteľka spevu
2006 – 2008 Pedagogická fakulta – hudobná katedra Katolíckej univerzity v Ružomberku (pobočka v Košiciach)
2008 - 2011 ZUŠ v Giraltovciach - pedagóg spevu a hry na klavíry
2010 – 2011 pobočka Topolčianskeho konzervatória v Prešove - pedagóg spevu, metodiky a didaktiky spevu, dejín a literatúry spevu a iných odborných predmetov
2010 – Cirkevné konzervatórium v Bratislave

Interpretačné kurzy...

1991 - MIK ´91 v Piešťanoch u profesorky Marty Beňačkovej
2000 - Valtice - interpretač. kurz starej hudby u prof. Poppy Holden

Umelecká činnosť...

1995 - premiéra piesňového cyklu : "Cyklus piesní na jeden dych" Marek Piaček festival FEM ´95 Marek Piaček " Non avrei mai creduto " pre 5 spevákov a magnetofónový pás 1998
1999 - účasť na medzinárodnom festivale "Musica sacra" s Mestkým komorným súborom Collegium Cantorum z Nitry
1999 - 2010 - spolupráca s komorným súborom Musica Historica Prešov pod um. vedením pána K. Medňanského (koncerty SR, Poľsko )
2002 - 2006 - spolupráca s bábkovým divadlom Babadlo - Prešov (naštudované rozprávky: Vianoce s Kulišiakom, Koleda, Rozprávka z komína, Janko Hraško, Ako sa z divých zvierat stali zvieratá domáce, Princezná na hrášku)
od r.2006 - členka dámskeho komorného tria "Tenerezza"
od r. 2007 - členka komorného súboru "Ars Lirica" v Košiciach rozhlasová nahrávka diela Giju Kančeliho: Exil 5.11.2007 - sopránové sólo v opere "Posledný let" - Mareka Piačka v rámci Festivalu súčasnej hudby poriadaným Štátnou filharmóniou Košice

Pedagogické úspechy...

2007 - Medzinárodná suťaž Rudolfa Petráka v Žiline – čestné uznanie – Mária Viktória Žulkovská – študentka konzervatória v Košiciach
2008 – Iuventis Canti – medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina vo Vrábľoch. V kategórii II C - 3. miesto (Peter Cyprich)
2008 – Písňová soutež Bohuslava Martinu v Prahe – kategŕia II C – 1. miesto (Peter Cyprich)
2009 – Medzinárodná suťaž Rudolfa Petráka v Žiline – IV. Kategória 2. miesto (Petre Cyprich)
2009 – Spevácka súťaž Petra Dvorského v Košiciach – 1. miesto IV. Kategória (Peter Cyprich)
2010 – Spevácka súťaž „Pražský pevec“ 2. miesto IV. kategória (Peter Cyprich)

Kontakt :

danalescenko@gmail.com

Fotografie