doc. Mgr. art. Ján Gréner, ArtD.

Hra na viole, Špecializácia „Sará hudba“ a „Komorná hudba“

doc. Mgr. art. Ján Gréner, ArtD.
^

Vzdelanie...

1968 – 1974 Konzervatórium v Bratislave, prof. Aladár Móži, člen komorného orchestra Konzervatória (prof. Ján Pragant), zakladajúci člen komorného súboru Musica Aeterna v roku 1973
1974 – 1978 VŠMU v Bratislave, v triede prof. Ján Skladaného, účastník Medzinárodného hudobného tábora v Pécsi

^

Prax...

1981 – 1985 učiteľ huslí na ĽŠU v Petržalke
1986 – 2003 člen komorného súboru Slovenskej filharmónie Musica aeterna, inšpektor a archivár súboru, súčasne člen Haydn Sinfonietta Wien
2003 – 2008 pedagóg na AU BB a na Konzervatóriu v B. Bystrici (komorná hra, interpretačný seminár, analýza skladieb, predbaroková a baroková teória a prax)
2010 – pedagóg na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave
2010 – člen Symfonického orchestra SR
2011 – prorektor a pedagóg na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
Externý člen rôznych zoskupení, hrajúcich na autentických nástrojoch doma i v zahraničí – Solamente Naturali, Wroclaw Barok Orchestra, Czech Ensemble Baroque, Capela Regia Praga, Concilium Musicum Wien, Ensemble Inegal Praha…

^

Veda a výskum...

November 2005 Medzinárodné sympózium J. Albrechta, B. Bystrica – prednáška na tému „Európsky hudobný priestor v minulosti a dnes“
Október – november 2006 vedecká stáž v CMBV vo Versailles – štúdia v Slovenskej Hudbe „ Vingt – quatre Violons du Roi“, rekonštrukcia Omše C-dur A. Zimmermanna,
November 2009 Medzinárodné sympózium J. Albrechta, B. Štiavnica – prednáška na tému „ Ján Albrecht a vznik súboru na interpretáciu starej hudby Musica Aeterna“

Počas tridsaťsedem ročného účinkovania v Musice aeterne, okrem vyše tisícky koncertov a nahrávok pre rozhlas, televíziu a na LP či CD (46) doma i v zahraničí, absolvoval majstrovské kurzy (CMBV, London Barock).

Ako sólový, komorný, či orchestrálny hráč spolupracoval s mnohými špičkovými predstaviteľmi hnutia „starej hudby“ – Standage, Holloway, Mackintosh, Tan, Goodwin, Hoeprich, Brautigam atď.
Najvyššie ocenenia – trikrát Diapason d or, Classical Awards, označenie Musica aeterna ako najlepší súbor svojho druhu vo východnej Európe.

^

Odkazy: