Mgr. art. Agnesa Ferienčíková

Korepetície, Špecializácia „Stará hudba“

Mgr. art. Agnesa Ferienčíková
^

Vzdelanie...

1973 – 1979 Konzervatórium v Bratislave, hra na klavíri (Eva Pappová) a čembale (Róbert Grác)
1992 – 1995 Akademie staré hudby Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, čembalo a basso continuo (Shalev Ad-El) – bakalárske štúdium
1995 – 1997 Akademie für alte Musik v Drážďanoch (John Toll – vedúci oddelenia starej hudby na Kráľovskej Akadémii v Londýne)
1993 a 1997 Študijné pobyty v Angoulême – Francúzsko (Pascal Dubreuil)
2009 – 2011 Magisterské štúdium na VŠMU v Bratislave, študijný odbor : Teória hudobného umenia
2009 – 2011 Doplňujúce pedagogické štúdium v odbore Hudobné umenie

^

Prax...

1979 – 1992 SĽUK, Bratislava – korepetícia tanca
1992 Umelecká vedúca súboru starej hudby Gaudium pri súbore Mladé srdcia
1993 Musica aeterna pri SF – čembalo
1995 – 2000 ZUŠ Štefánika v Bratislave – korepetícia tanca
2000 – 2006 Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Bratislava – korepetícia tanca, pedagóg hry na klavíri
2006 – 2013 Súkromné konzervatórium v Nitre – pedagóg hudobno-teoretických predmetov
2007 – VŠMU v Bratislave – pedagóg čembala
2013 – Cirkevné konzervatórium v Bratislave

^

Umelecká činnosť...

spolupráca so SND v operách Händel – Alcina, Haydn – Opustený ostrov (dir. Andrew Parrott, Jaroslav Kyzlink)

účinkovanie na viacerých domácich a zahraničných podujatiach: (Francúzsko, Portugalsko, Luxemburg, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, a festivaloch: Galantní slavnosti, Brno, Slavnosti pětilisté růže Český Krumlov, Dni starej hudby Bratislava, Musica sacra Nitra…)

^

Účinkovanie v slovenských a zahraničných telesách...

orchester SND, Solamente Naturali, Sinfonietta Bratislava, Mladí bratislavskí sólisti, ŠKO Žilina, orchester Camerata Hungarica, Renaissance consort – Maďarsko, Flores musicae – Česká republika a iné.

^

Spolupráca s dirigentami...

Pascal Dubreuil, Marie-Laure Teissedre, John Toll, Olivier Schneebeli, Andrew Parrot, John Holloway, Jack Martin Händler, Anton Popovič, Adrián Rajter, Leoš Svárovský, Jaroslav Kyzlink.
Pravidelná spolupráca so súborom Musica aeterna, s violončelistom Michalom Sťahelom, sopranistkou Janou Pastorkovou, Kamilou Zajíčkovou.

^

Členka súborov starej hudby...

Miméza, Music for a while, Amaranth ensemble spolupráca s divadlom LUDUS v spevohre režiséra Kamila Žišku, Tvoj Ľudevít