Bc. Filip Fejtl

Korepetícia, korepetícia a štúdium programu

Bc. Filip Fejtl
^

Vzdelanie:

2018 Akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica, hra na klavíri (P. Pažický)
2007 – 2010 Ostravská univerzita, fakulta umenia, hra na klavíri (M. Tugendliebová, I. Katajev)
2002 – 2007 Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany, hra na klavíri (M. Pacovský)
^

Klavírne a hudobné kurzy:

Pascal Rogé, Piers Lane, András Schiff, Monika Tugendliebová, Igor Katajev, Ivan Klánský,
Luboš Bernatík, Natasa Veljkovič, Vadim Repin,

^

Prax:

2021 Cirkevné konzervatórium Bratislava (korepetítor)
2000 Súkromné konzervatórium Heleny Madariovej Nitra, (korepetítor)
2015 – 2018 Pixelfederation Bratislava (sounddesign, music composition)
2009 – 2016 Divadlo Andreja Bagara (korepetítor, hudobná dramaturgia)
2008 – 2009 Základná umelecká škola Heleny Salichovej Ostrava (pedagóg kl. hry)
2007-2008 Základná Umelecká škola Viléma Petrželky Ostrava (pedagóg hl. hry)