Darina Andučič Tóthová, DiS. art.

Hlavný odbor štúdia spev, pedagogika hlavného odboru štúdia

Darina Andučič Tóthová, DiS. art.
^

Vzdelanie...

1986 – 1992 Štátne konzervatórium,  Bratislava, trieda pani profesorky A. Michálkovej 

^

Prax...

1992 – 2008 hlasový  pedagogóg a sólistka Bratislavského chlapčenského zboru
1994 – 1999 hlasový pedagogóg zboru Canens
2003 – 2004 hlasový pedagogóg zboru Technik a Tirnavia
2008 – pedagogóg spevu na ZUŠ J. Albrechta v Bratislave
2020 – pedagogóg spevu na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave

^

Umelecká činnosť...

koncerty sakrálnej, svetskej, zborovej hudby doma aj v zahraničí ( Anglicko, Belgicko, Čechy, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Kanada, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Švajčiarsko, Švédsko, Ukrajina, USA), 
ako sólistka spolupracovala s významnými hudobnými telesami ako sú Slovenský filharmonický orchester, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Musica aeterna, Capella Istropolitana, Solamente naturali, Big band P. Zajačika. 
V repertoári má diela z rôznych hudobných období od baroka po súčasnosť, hlavne piesňová tvorba, oratória, omše, dvojspevy atď., 
ako sólistka participovala na vydaní 5 CD a 1 DVD. 

^

Ďalšie aktivity..

koučing operných a popových spevákov, členstvo v porotách speváckych súťaží klasického aj populárneho spevu (o. i. členka medzinárodnej poroty v slovenskom castingu mladých talentov klasickej hudby v súťaži Virtuosos V4+ 2020), workshopy zborového, klasického aj populárneho spevu (naposledy Festival Tvor. BA 2019 s názvom ,,Spievaj ako máš“ organizovaného Národným osvetovým centrom)