M. Mus. Miriam Rodriguez Brüllová

Hra na gitare

M. Mus. Miriam Rodriguez Brüllová
^

Vzdelanie...

1992 – 1996: Štátne konzervatórium Bratislava ,
1996 – 1999: Vysoká škola múzických umení Bratislava (bakalárske štúdium)
1999 – 2001: Université Laval, Quebec, Kanada (magisterské štúdium v triede prof. Alvara Pierriho)
2001 – 2002: Universität für Musik und darstellende Kunst, Viedeň, Rakúsko (postgraduálne 7 štúdium v triede prof. Alvara Pierriho)

^

Majstrovské kurzy...

1991 – 1996: Gitarový festival Johanna Kaspara Mertza – Abel Carlevaro, John Duarte, Jorgos Panetsos, Alvaro Pierri…
1993 – 1996: Forum Gitarre, Viedeň, Rakúsko – Luise Walker, Hubert Käppel, Pavel Steidl, Zoran Dukić…
1995, 1996: Volos, Grécko – Costas Cotsiolis, Aniello Desiderio, Zoran Dukić, Laura Young
1997, 1998, 1999: Sommerakademie Mozarteum, Salzburg, Rakúsko – Alvaro Pierri
1999, 2000, 2001: Torroella de Mongrí, Španielsko – Alvaro Pierri
2001: LiGiTa, Lichtenstein – Alvaro Pierri
2002: Weikersheim, Nemecko – Oscar Ghiglia, Thomas Müller-Pering

^

Suťaže...

Získala najvyššie ocenenia na gitarových súťažiach na Slovensku, ako aj vo Viedni, Kutnej Hore, španielskej Toroelle de Montgrí a nemeckom Weikersheime.

^

Prax...

2003 – 2013: Základná umelecká škola J. Kresánka, Bratislava, pedagóg – hra na gitare
2005 – 2009: Universität für Musik und darstellende Kunst, Viedeň, univerzitná asistentka prof. Alvara Pierriho (hra na gitare)
2014 – : Cirkevné konzervatórium Bratislava, pedagóg – hra na gitare

^

Umelecká čnnosť...

Sólovo koncertovala v mnohých krajinách Európy, v Ázii, Severnej i Južnej Amerike.Vystúpila ako sólistka s Jerusalem Symphony Orchestra, Brandenburgisches Staatsorchester, Orchestra Fondazione Arena di Verona, Orchestra Sinfonica di Roma, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Universal Philharmonic Orchestra Seoul, Virtuosi di Praga, Talichovým komorným orchestrom, Virtuosi Pragenses, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Filharmóniou Bohuslava Martinů, Severočeskou filharmóniou, Štátnym komorným orchestrom Žilina, s orchestrom Cappella Istropolitana, komorným orchestrom Classical Music Maniacs, so Zemlinského kvartetom, Stamicovým kvartetom, Slovenským kvartetom a ďalšími. Predstavila sa v známych koncertných sálach ako napríklad v pražskom Rudolfine, berlínskom Konzerthause, veronskom Teatro Filarmonico, rímskom Auditorium Conciliazione, kórejskom Seongnam Art Center a ďalších.Intenzívne sa venuje aj komornej hre v rozličných zoskupeniach s poprednými slovenskými, českými a maďarskými umelcami.

^

Iné odborné aktivity...

Je iniciátorkou a umeleckou riaditeľkou medzinárodného hudobného festivalu Bratislavská komorná gitara založeného roku 2005. Vedie workshopy a majstrovské kurzy na umeleckých školách a gitarových festivaloch (Hersbruck – Nemecko, Netanya – Izrael…)

^

Nahrávky...

Nahráva pre Slovenský rozhlas, PragaDigitals (Francúzsko) a Pavlík Records (Slovensko). Predstavila sa doteraz na deviatich CD nosičoch.