Mgr. art. Marcela Koníková Beňová

Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, dejiny divadla, didaktika hlavného odboru štúdia herectvo, diplomový seminár, estetický seminár, estetika dramatického umenia, interpretačný seminár, metodika hlavného odboru štúdia herectvo, pedagogicko-umelecká prax, pedagogický seminár hlavného odboru štúdia herectvo, rozbor drámy

Mgr. art. Marcela Koníková Beňová
^

Vzdelanie...

2006 – 2011 Divadelná fakulta VŠMU, Bratislava, odbor Teória a kritika divadelného umenia
2002 – 2006 Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Topoľčany

^

Doplnkové vzdelanie...

2011 – 2012 Adaptačné pedagogické vzdelávanie, Cirkevné konzervatórium Bratislava
2007 – 2009 Pedagogické minimum, VŠMU
2004 – 2006 Jazykový kurz nemeckého jazyka, Akadémia vzdelávania, Topoľčany ​

^

Prax...

2011 – Cirkevné konzervatórium, Bratislava
1.5 – 1.6. 2011 Divadlo Elledanse – produkčná projektu Malý princ
1.10. – 30.11. 2011 Kováč servis – office manager
2009 – 2011 Lux communication – produkcia a scenár televízneho seriálu „Fara“
2008 – 2009 Divadlo Ludus – scenár a réžia inscenácie „Strašiak“
2008 Festival Divadelní flora v Olomouci – redaktorka vo „Festivalovom zpravodaji“