Mgr. art. Petra Babulícová, ArtD.

Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, dejiny divadla, didaktika hlavného odboru štúdia herectvo, diplomový seminár, estetický seminár, estetika dramatického umenia, interpretačný seminár, metodika hlavného odboru štúdia herectvo, pedagogicko-umelecká prax, pedagogický seminár hlavného odboru štúdia herectvo, rozbor drámy

Mgr. art. Petra Babulícová, ArtD.
^

Vzdelanie

2014 – 2017 doktorandské štúdium 

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení
odbor: Divadelné umenie

2008 – 2013 bakalárske a magisterské štúdium 

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta
odbor: Teória a kritika divadelného umenia

Divadelná prax

2016 – 2018
dramaturgička, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 

2014
projektová manažérka, Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Teatrologická činnosť

2018 – súčasnosť
spolupráca na výskumnom projekte Divadelného ústavu v Bratislave Slovník divadelných kritikov a publicistov
https://kritici.theatre.sk/ 

2013 – 2016
recenzentka Slovenské centrum AICT (Medzinárodná asociácia divadelných kritikov)
https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzenti-a-recenzentky/recenzent/petra-babulicova/

2015
XII. medzinárodná Banskobystrická teatrologická konferencia na tému: Divadlo v období hodnotovej krízy
Príspevok: Kríza hodnôt človeka a spoločnosti v inscenáciách hier A. P. Čechova v slovenských profesionálnych divadlách po roku 1989

 

Dramaturgická činnosť

Peter Bu VŠETKY TIE SOMARINY O ŽENÁCH 2. časť projektu scénického čítania z dramatických textov európskych divadelných teoretikov réžia: Tomáš Roháč Autorka projektu: Zdenka Pašúthová Gestorka projektu: Soňa Šimková Premiéra 10. a 12. decembra 2012, Arteatro Bratislava

Ödön von Horváth VIERA, NÁDEJ, LÁSKA
Réžia: Alžbeta Vakulová Premiéra: 31. 5. 2016, Akadémia umení v Banskej Bystrici

Jiří Jelínek MÔJ MALÝ PRINC
Réžia: Jiří Premiéra: 11. 11. 2016, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Jiří Jelínek HOP
Réžia Jiří Jelínek a Monika Jelínková, Premiéra: 18. 11. 2016, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Kai Hensel KLAMMOVA VOJNA 

Réžia: Peter Chmela Premiéra: 27. 1. 2017, Staré  divadlo Karola Spišáka v Nitre

Lucia Åbergh JANKO HRAŠKO
R
éžia: Kamil Žiška Premiéra: 10. 2. 2017, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

George Orwell – Guy Masterson FARMA ZVIERAT
Réžia: Peter Chmela Premiéra: 13. 10. 2017, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Tomáš Procházka KRÁSKA A ZVIERA 

Réžia: Andrea Bučková a Tomáš Procházka Premiéra: 16.2.2018, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Simona Nyitrayová LEGENDA O SVORADOVI A BENEDIKTOVI – #ANDREJ #BENEDIKT
Réžia: Simona Nyitrayová Premiéra: 20. 4. 2018, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Martina Montelius SÁM A ESMERALDA
Réžia: Linda Keprtová Premiéra: 1. 6. 2018, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Účasť na workshopoch a seminároch

2019

V4@THEATRE CRITICS RESIDENCY na festivale Divadelná Nitra 2019
Lektori: Stefan Tigges a Thomas Irmer 

2015

„Mluvení a mlčení“ – impulzy súčasného nemeckojazyčného divadla

Lektor: prof. PhDr. Václav Cejpek, Janáčkova akademie múzických umění Brno

Pokus o koncentrovaný autorský prístup k vzniku dramatického textu, vznik krátkeho dramatického útvaru, osobitosť tvorcu ako kľúč

Lektor: prof. Peter Pavlac, Vysoká škola múzických umení v Bratislave