Nový školský rok
Nástup do školy je 5. septembra o 09:00 v budove školy na Beňadickej 38A. Po úvodnom stretnutí s riaditeľom školy budú nasledovať triednické hodiny, kde sa dozviete viac o priebehu vyučovania nasledujúce dni.
Pre záujemcov sú obedy k dispozícii v školskej jedálni ZŠ Narnia, objednávať treba deň vopred formou SMS na čísle 0910 312 640, SMS v tvare č. menu (a/b/c) a priezvisko. Obedové menu nájdete na http://www.pinocatering.sk/jedalny-listok alebo https://czsnarnia.edupage.org/menu/
Každý začiatok školskeho roka je možnosťou posúvať sa vpred.
Zlepšiť veci, s ktorými sme neboli spokojní. Poďme spolu do toho.
Načúvajme si. Pomáhajme si. Nevzdávajme sa.