Mgr. art. Peter Zwiebel, ArtD.

Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia, Komorná hra, Hlavný odbor štúdia Hra na viole, súborová hra, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, Metodika hlavného odboru štúdia, Didaktika hlavného odboru štúdia

 

Mgr. art. Peter Zwiebel, ArtD.
^

Vzdelanie...

2018 – 2021    Doktorandské štúdium na Akdémii umení v Banskej Bystrici

2012 – 2016    Konzultácie s A. Shonertom, M. Radičom, H. Keferom 

2005 – 2006    Hochschule für Musik der Stadt Basel – postgraduálne štúdium  – viola

(Ch. Schiller)

2000 – 2005    Štúdium hry na viole na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (J. Hošek)

1996 – 2000    Štúdium hry na viole na konzervatóriu v Košiciach (I.Paulinova)  

^

Umelecké a pedagogické pôsobenie

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

2018-2021        Pedagóg pre Komornú hudbu a Hru orchestrálnych partov na

Akadémii umení v Banskej Bystrici

UMELECKÁ ČINNOSŤ

2016–              Člen Varga Trio a Varga Quartett Wien (Viola)

2004–              Vedúci violovej skupiny v Slovenskom komornom orchestri

2012                International Summer Course for New Music Darmstadt

2009–2013      Spolupráca s S. E. M. Ensemble New York

Koncerty v Carnegie Hall & Lincoln Centre, Alice Tully Hall

Spolupráca s Ensemblom Ostravská banda (Česká Republika)

2008–2016      Zakladajúci člen  Quasars Ensemble

2002–2008     Zakladajúci člen Zwiebelovho kvarteta

 2002                Majstrovské kurzy „Prag-Wien-Budapest“ v  Reichenau

(G.Pichler, M.Škampa, R.Schmidt, L.Mezö)

Semestrálny kurzan na Musik Akademie der Stadt Basel (W. Levin,

  1. Schmidt)
^

Koncerty a umelecké spolupráce

Rakúsko                      (Musikverein Viedeň)

Nemecko                    (Gasteig Mníchov, Berlínska filharmónia,

                                   Elbphilharmonie Hamburg)

USA                             (Carnegie Hall & Lincoln Centre, Alice Tully Hall New York)

Rusko                          (St. Peterburg Philharmony)

Japonsko                    (Tokyo Opera City, Osaka Symphony Hall)

Južna Kórea                (Seoul Performing Arts Centre)

Portugalsko                (Centro Cultural de Belém)

Litva                            (Vilnius Gaida Festival)

Česká Republika         (Rudolfínum, Pražská Jar, Ostravské dni novej hudby)

Slovensko                   (Bratislavské hudobné slávnosti, Melos Étos)

Poľsko                        (Varšavská jeseň)

Bulharsko                   (Varna Summer Festival)

HUDOBNÁ SPOLUPRÁCA

So skladateľmi:

Steve Reich, Bent Sørensen, Gavin Bryars, Kaija Saariaho, Michael Jarrell, Toshio Hosokawa, Ivan Buffa, Vladimír Godár

So sólistami a dirigentami:

Dalibor Karvay, Ewald Danel, Marek Zwiebel, Igor Karsko, Daan Vandewalle, Petr Kotik, Zbyňek Müller, Peter Breiner, Zsolt Nagy, Andrew Parrot, Martin Leginus, Szymon Bywalec, Moyzesovo kvarteto, Amadinda Percussion Group, Pavel Haas Quartet, Slovenské kvarteto

Ako sólista (Viola):

So Slovenským komorným orchestrom, Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, Quasars Ensemble ako aj so Štátnym komorným orchestrom Žilina.

CENY

2013                Krištáľové krídlo: Kategória Hudba – ako člen Quasars Ensemble

2002                Thomastik Infeld Preis: počas letných majstrovských kurzov

                          „Prag-Wien-Budapest“ in Reichenau

1998                Laureát: Súťaž slovenských konzervatórii