MgA. Ľubomír Zelenák

Korepetícia, Korepetícia a štúdium programu, Hra z partitúr a klavírnych výťahov, Ansámblový spev

MgA. Ľubomír Zelenák
^

Vzdelanie:

2018 – 2023       Janáčkova akadémia múzických umení, Brno (ČR), bakalárske a magisterské štúdium, odbor: dirigovanie orchestra

2022                       Konzervatórium Giuseppe Verdiho, Miláno (Taliansko), Erasmus+ študijný pobyt

2012 – 2018        Cirkevné konzervatórium, Bratislava (SR), odbor: hra na organe

^

Rozširujúce vzdelanie, kurzy:

Organové interpretačné kurzy: Monika Melcová, Christian Smitt, Rainer Oster

Dirigentské interpretačné kurzy: Mark Stringer, Stanislav Vavřínek, Tomáš Hanus

^

Umelecká činnosť:

2023                           Slovenské národné divadlo, Bratislava (SR), korepetítor (Erasmus+ pracovná stáž)

2022                           Connections, koncert skladieb študentov kompozície, dirigent (JAMU, Brno & Kráľovské konzervatórium, Den Haag       

                                   (Holandsko))

2020 – 2021              Národné divadlo Brno (ČR), asistent dirigenta (E. Zámečník: Ferda Mravenec, G. Puccini: La bohème)

2020 – 2023             Symfonické koncerty s Moravskou filharmóniou Olomouc (ČR), dirigent

2019 – 2023              Komorná opera HF JAMU, Brno (ČR), dirigent, hudobné naštudovanie (G. Rossini: Skúška lásky; B. Martinů: Hlas lesa,

                                    Veselohra na moste; B. Britten: Albert Herring; B. Smetana: Dve vdovy)

2016 – 2018              Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, titulárny organista a zbormajster Katedrály sv. Šebastiána v Bratislave