V šk. roku 2021/2022 prijímame žiakov aj na rozširujúce pomaturitné Špecializačné štúdium pre poslucháčov a absolventov konzervatórií v týchto odboroch:

 • 8226 Q 01 HDU    –    Muzikál
 • 8228 Q 11 Spev    –   Stará hudba
 • 8228 Q 12 Spev    –   Komorná hudba
 • 88287 Spev    –   Opereta
 • 8229 Q Hudba –   Populárna hudba
 • 8229 Q 11 Hudba – Stará hudba
 • 8229 Q 12 Hudba – Komorná hudba
 • 82297 Hudba –   špecializácia učiteľ hudobnej teórie
 • 82297 Hudba –   špecializácia základy kompozície
Požiadavky na prijímacie skúšky:
 • Maturita alebo absolutórium konzervatória
 • Predviesť 2 skladby/piesne podľa vlastného výberu (pre špecializáciu 8229 Q11 a 8229 Q12 2 kontrastné skladby/časti z obdobia 17./18. storočia, starý nástroj nie je podmienkou), špecializácia základy kompozície – predložiť 2 vlastné kompozície v úplnom notovom zápise (klavírny part/partitúra)
 • Špecializácia populárna hudba – uchádzač absolvuje aj testy z hudobnej teórie, z dejín hudby a z harmónie.
 • Špecializácia učiteľ hudobnej teórie – uchádzač absolvuje aj testy z hudobnej teórie a dejín hudby
Prihláška na štúdium
Aktuálne otvorené špecializácie: