Mgr. Branislav Ziman, DiS.art.

Hlavný odbor štúdia spev, hlavný predmet operetný spev, šansón

Mgr. Branislav Ziman, DiS.art.
^

Vzdelanie...

2003 – 2009 Cirkevné konzervatórium v Bratislave, odbor hra na klavíri v triede Mgr.Edity Toperczerovej
1999 – 2004 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Hudobná pedagogika

^

Prax...

2009 – Cirkevné konzervatórium v Bratislave
2007 – 2009 Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave – korepetítor ľudového, klasického a moderného tanca
2002 – 2005 Hudobná škola Yamaha v Bratislave – učiteľ hry na elektronické klávesové nástroje
2001 Cultus Nivy v Bratislave – hudobné kurzy – učiteľ hry na klavíri

^

Umelecká činnosť...

Branislav Ziman je autorom hudby hudobno-poetického projektu „Karmínový svet“
(2001), ktorý vznikol na motívy básní Miroslava Válka. Spolupracoval s hudobnými skupinami Mango Molas, Silent Duo s speváčkami ako Adriena Bartošová, Misha, Silvia Jozifoska a skupinou La3no Cubano (festivaly Bažant Pohoda, Bratislavské jazzové dni, Grape festival, Uprising a v zahraničí Waves Festival (Vordingborg,DK), Visegrad Wave festival (Czeremcha, PL), XVIIIth „HERITAGE“ WORLD MUSIC FESTIVAL (Szolnok, HU), Fusion festival (DE), Ferrara Buskers festival (IT), Eurocultured (Manchester, UK), Last days of Summer (Manchester, UK), Aarhus Festival (DK).
Venuje sa tiež maľbe a umeleckému dizajnu. Vytvoril návrh bookletu debutového cd skupiny Jazz Pops Up. So svojou zbierkou obrazov pod názvom „Jazzy Face“ mal roku 2011 výstavu spojenú s vernisážou v Montmartre Gallery v Bratislave. Zaoberá sa tiež muzikoterapiou a aktivitami zameranými na pomoc zdravotne postihnutým ľuďom a sociálne znevýhodneným skupinám. Spolupracuje s občianskym združením „Zvuky cez ruky“, občianskym združením „Proti prúdu“ (vydavateľ časopisu Nota Bene) a etnobubnovou školou „Rytmika“. Základné ciele OZ „Zvuky cez ruky“ sú podporovať všestranný rozvoj ľudí so špeciálnymi potrebami a vykonávať charitatívnu, humanitnú a sociálne orientovanú činnosť, ako i ďalšie aktivity slúžiace všestranne prospešným cieľom.