Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.

Hra na organe

Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.

Riaditeľ

^

Vzdelanie

1987 – 1993  Konzervatórium Košice, organ – E. Dzemjanová, absolutórium klavír – P. Kaščák, absolutórium
1998 HTF VŠMU, organ – J. V. Michalko, magisterské štúdium – diplom
1996 Majstrovské interpretačné kurzy v Zürichu – J. Guillou – diplom
2010 HTF VŠMU, organ – I. Sokol, J. V. Michalko, doktorandské štúdium – diplom

^

Pedagogická a organizátorská činnosť

1992 Štátna filharmónia Košice (referent dramaturgie)
1998 – 2012  ZUŠ Vrbenského Bratislava (učiteľ odborných predmetov s druhou atestáciou)
1997 – súčasnosť Cirkevné konzervatórium v Bratislave (učiteľ odborných predmetov s druhou atestáciou)
2000 – súčasnosť vedúci odboru Cirkevnej a organovej hudby na Cirkevnom konzervatóriu
2002 – 2017 externý pedagóg HTF VŠMU
2012 – súčasnosť riaditeľ Bratislavského organového festivalu
2019 – súčasnosť riaditeľ Cirkevného konzervatória

^

Umelecká činnosť

1998 – súčasnosť 190 samostatných a komorných recitálov (69 zahraničných koncertných ciest vo väčšine európskych a ázijských kultúrnych centier vrátane zahraničnej prednáškovej činnosti)
koncertná sólistická spolupráca s orchestrami SF, ŠFK, ŠKO, ŠKO BW, Musica aeterna a renomovanými svetovými dirigentmi
umelecká spolupráca s desiatkami našich a zahraničných umelcov

viac na www.hc.sk vrátane repertoáru, diskografie, umeleckej kritiky, personálnej bibliografie a dedikácií diel slovenských a svetových súčasných hudobných skladateľov

^

Členstvo v organizáciách

1998 – súčasnosť Spolok koncertných umelcov (od roku 2013 člen predstavenstva)
2004 – súčasnosť Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS, člen hudobnej komisie
2007 – súčasnosť Slovenský hudobný fond, člen komisie koncertných umelcov
2015 – súčasnosť Poradný zbor Národného osvetového centra, člen
2019 – súčasnosť o. z. ORGANyBOF, člen predsedníctva

^

Ocenenia

1990  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky – 1. miesto
1990  Medzinárodná organová súťaž Petra Ebena – Súťaž mladých organistov, Opava (CZ) – Čestné uznanie
1996  Medzinárodná organová súťaž, Gelsenkirchen (DE) – účasť
2000  Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti, Vráble (SK) – Diplom za najlepšiu korepetíciu
2014  Cena Sebastian (laureát za roky 2012 a 2013) za mimoriadny prínos k šíreniu diela J. S. Bacha
2014  Nominácia na Cenu Radio Head Awards, kategória Nahrávka  roka-klasická hudba (za rok 2013)
2017  Cena primátora mesta Sabinov
2017  Cena Fra Angelico za  prínos do kresťanských hodnôt v hudobnom umení na Slovensku
2017  Cena Frica Kafendu za výnimočné interpretačné výkony a sústavnú prezentáciu slovenskej organovej tvorby doma i v zahraničí
2018  Pamätná medaila za dlhoročnú prácu pre rozvoj katolíckeho školstva na Slovensku