HOŠ hra na klavíri, PHOŠ, povinný klavír, korepetícia, hra z notového zápisu bez prípravy
Image
VZDELANIE...

1980 – 1988 Základná umelecká škola Ružomberok, odbor : hra na klavíri (Irena Šimerková)
1988 – 1994 Konzervatórium v Žiline, odbor: hra na klavíri (prof. Ľ. Kršková, prof. E. Kalická, prof. D. Švárna)
1993 – 1998 Vysoká škola múzických umení v Bratislave, odbor : hra na klavíri (doc. D. Buranovský)

PRAX...

2020 - súčasnosť pedagóg, Cirkevné konzervatórium, Bratislava
2014 - 2020 zástupkyňa riaditeľa, Cirkevné konzervatórium, Bratislava
1998 - 2014 pedagóg, Cirkevné konzervatórium, Bratislava
1999 - Katolícka univerzita Ružomberok - pedagóg hry na klavíri
1995 - 2000 ZUŠ Exnárova v Bratislave - učiteľ hry na klavíri
2000 - 2005 ZUŠ Sklenárova v Bratislave - korepetítor v tanečnom odbore

SÚŤAŽE, UMELECKÁ ČINNOSŤ...

súťaž Slovenských konzervatórií - 2. miesto
súťaž o Beethovenov Hradec
vystupovanie na benefičných podujatiach, domácich a zahraničných koncertoch ako sólová a komorná hráčka
od r. 2016 členka súboru Strieborné struny (koncerty Austrália, USA, Kanada, Veľká Británia)

ĎAĽŠIE VZDELÁVANIE, KURZY...

2000 - Triedny učiteľ - kooridnátor všetkých výchovných činností
2003 - Základy práce s počitačom
2006 - Základy práce s IKT - modul "Tvorba webových stránok I" - dištančná forma
2006 - Certifikát ECDL Štart - moduly: "Práca s počítačom a správa súborov", "Spracovanie textu", "Tabuľkový kalkulátor", "Elektronická prezentácia"
2010 - 2012 Špecializačné štúdium - Komorná hra, Cirkevné konzervatórium
2018 - Špecializačné štúdium - Hra starej hudby (organ), Cirkevné konzervatórium
2019 - Certifikát Webdizajn (IT Step Academy, Bratislava)
2019 - Osvedčenie - Internetový marketing pre školy v kocke (Než zazvoní, Brno - Bratislava)
2021 - Osvedčenie - Marketing na sociálnych sieťach - Facebook pre pokročilých (Než zazvoní, Brno - online školenie)

ĎAĽŠIE AKTIVITY...

člen OZ pri Cirkevnom konzervatóriu
od. 2015  - 2020 PR manažér projektu Students Meet Professionals

Kontakt :
Fotografie

Vianocny_koncert_13_IMG_01

Vianocny_koncert_13_IMG_02

Vianocny_koncert_13_IMG_03

Vianocny_koncert_13_IMG_04

Vianocny_koncert_13_IMG_05

Vianocny_koncert_13_IMG_06

Vianocny_koncert_13_IMG_07

Vianocny_koncert_13_IMG_08

Vianocny_koncert_13_IMG_09

Vianocny_koncert_13_IMG_10

Vianocny_koncert_13_IMG_11

Vianocny_koncert_13_IMG_12

Vianocny_koncert_13_IMG_13

Vianocny_koncert_13_IMG_14

Vianocny_koncert_13_IMG_15

Vianocny_koncert_13_IMG_16

Vianocny_koncert_13_IMG_17

Vianocny_koncert_13_IMG_18

Vianocny_koncert_13_IMG_19

Vianocny_koncert_13_IMG_20

Vianocny_koncert_13_IMG_21

Vianocny_koncert_13_IMG_22