Mgr. art. Soňa Tomlyová

Hlasová výchova, hlavný odbor štúdia hra na klavíri, hra na klavíri, hra notového zápisu bez prípravy, pedagogika hlavného odboru štúdia, prax v klavírnom sprievode

Mgr. art. Soňa Tomlyová
^

Vzdelanie...

1980 – 1988 Základná umelecká škola Ružomberok, odbor : hra na klavíri (Irena Šimerková)
1988 – 1994 Konzervatórium v Žiline, odbor: hra na klavíri (prof. Ľ. Kršková, prof. E. Kalická, prof. D. Švárna)
1993 – 1998 Vysoká škola múzických umení v Bratislave, odbor : hra na klavíri (doc. D. Buranovský)

^

Prax...

2020 – súčasnosť pedagóg, Cirkevné konzervatórium, Bratislava
2014 – 2020 zástupkyňa riaditeľa, Cirkevné konzervatórium, Bratislava
1998 – 2014 pedagóg, Cirkevné konzervatórium, Bratislava
1999 – Katolícka univerzita Ružomberok – pedagóg hry na klavíri
1995 – 2000 ZUŠ Exnárova v Bratislave – učiteľ hry na klavíri
2000 – 2005 ZUŠ Sklenárova v Bratislave – korepetítor v tanečnom odbore

^

Ďaľšie vzdelávanie, kurzy...

2000 – Triedny učiteľ – kooridnátor všetkých výchovných činností
2003 – Základy práce s počitačom
2006 – Základy práce s IKT – modul „Tvorba webových stránok I“ – dištančná forma
2006 – Certifikát ECDL Štart – moduly: „Práca s počítačom a správa súborov“, „Spracovanie textu“, „Tabuľkový kalkulátor“, „Elektronická prezentácia“
2010 – 2012 Špecializačné štúdium – Komorná hra, Cirkevné konzervatórium
2018 – Špecializačné štúdium – Hra starej hudby (organ), Cirkevné konzervatórium
2019 – Certifikát Webdizajn (IT Step Academy, Bratislava)
2019 – Osvedčenie – Internetový marketing pre školy v kocke (Než zazvoní, Brno – Bratislava)
2021 – Osvedčenie – Marketing na sociálnych sieťach – Facebook pre pokročilých (Než zazvoní, Brno – online školenie)

^

Ďaľšie aktivity...

člen OZ pri Cirkevnom konzervatóriu
od. 2015  – 2020 PR manažér projektu Students Meet Professionals