Milan Ruček, DiS. art.

Hra bicích nástrojoch

Milan Ruček, DiS. art.
^

Vzdelanie...

1980 – 1983 Ľudové konzervatórium v Bratislave, odbor Bicie nástroje
1984 – 1989 Štátne konzervatórium v Bratislava

^

Prax...

1995 – 1997 Ľudové konzervatórium na Briežkoch – pedagóg bicích nástrojov
2006 – ZUŠ v Ivanke pri Dunaji – pedagóg bicích nástrojov

^

Umelecká činnosť...

1985 – 1989 – Orchester Nová scéna , skupina Vaša Patejdla , Big band slovenskeho rozhlasu
1989 – 1991 – účinkovanie v zahraničí
od r. 1991 – pôsobí na Slovensku a účinkuje v rôznych hud. zoskupeniach – Big band AUS , Robo Opatovský, Stano Herko quartet, Jana Hubinská, Gabriel Jonáš trio, Tradicional club, Silvia Josifoská band, Jana Kocianová, Peter Lipa, Pavol Hammel, Prúdy, Soulmates, Pavol Bodnár, Dušan Húščava quartet, Jazz pops up, Anton Jaro trio a iný.
Popri aktívnom hraní pôsobím i ako štúdiový hudobník – nahral cca. 10 CD a reklamnej hudby.

^

Odkazy: