Mgr. Lilija Larina

Hlavný odbor štúdia – Spev starej hudby, hlavný odbor štúdia spev, hlavný odbor štúdia – Spev komornej hudby, hlavný predmet operetný spev, koncertná prax, pedagogicko – umelecká prax, pedagogika hlavného odboru štúdia

Mgr. Lilija Larina
^

Vzdelanie...

1977 – 1984 Litovská akadémia hudobných a divadelných umení, odbor: operný, komorný spev a pedagogika
1966 – 1977 Vilňuská škola umení M. K. Čiurlionisa, odbor dirigovanie ukončené maturitnými skúškami

^

Prax...

1992 – 2012 sólistka SND v Bratislave
1990 – 1995 sólistka Komornej opery v Bratislave
1984 – 1990 sólistka opery Litovského akademického divadla opery a baletu
1980 – 1989 pedagóg spevu vo Vilňuskej škole umení M. K. Čiurlionisa.

^

Počas svojho umeleckého života stvárnila množstvo operných postáv:

W. A. MOZART Figarova svadba (Zuzanka) Figarova svadba (Marcelina) Čarovná flauta (Druhá dáma) Don Giovanni (Dona Anna)
V.BELLINI Anna Bolena (Anna) Námesačná (Lisa)
G. VERDI La Traviata (Violetta) Maškarný bál (Amelia) Don Carlos (Elisabetta) Nabucco (Abigaile) Otello (Desdemona) Trubadúr (Leonora) Falstaff (Alice Ford)
G. PUCCINI Sestra Angelica (Angelica) Gianni Scchichi (Lauretta)
A. BOITO Mefistofeles (Margherita)
CH. GOUNOD Rómeo a Júlia (Júlia)

^

Oratória a kantáty:

W. A Mozart – Requiem L. van Beethoven – 9. symfónia „Oda na radosť“ C. Orff – Trionfo di Afrodite