Mgr. art. Mária Kolenová

Hlavný odbor štúdia hra na organe, hra na klavíri, improvizácia a hra generálbasu, liturgika, náuka o organe, hlavný odbor štúdia – komorné zostavy

Mgr. art. Mária Kolenová
^

Vzdelanie...

Konzervatórium v Žiline, odbor hra na klavíri v triede prof. Ľ. Bakaya ,br>Konzervatórium v Bratislave, odbor hra na organe v triede prof. I. Szabóa
VŠMU v Bratislave, odbor hra na organe v triede Prof. J. V. Michalka

^

Prax...

1999 – Cirkevné konzervatórium v Bratislave

^

Umelecká činnosť...

koncerty doma i v zahraničí spolupráca so speváckym zborom Apollo, s ktorým interpretovala diela súčasného skladateľa Pavla Kršku. Medzi spomínané diela patria Rekviem, Stabat mater a k Roku kresťanskej hudby Slávnostné oratórium Te Deum pre sóla zbor a organ.
Od r. 2001 pôsobí ako organistka v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave