hlavný odbor štúdia - Tanec, javiskový pohyb, pohybová výchova, telesná výchova
Image
VZDELANIE..

1987 – 1991 Gymnázium v Bratislave
1991 – 1996 HaTF VŠMU v Bratislave

PRAX...

1992 – 1994 Tanečné konzervatórium E. Jaczovej – moderný tanec
1994 – 1995 Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici
1997 – Cirkevné konzervatórium v Bratislave

UMELECKÁ ČINNOSŤ...

pôsobila v súbore moderného scénického tanca Auriaga, ktorý viedla choreografka Zuzana Hájková.
Spolupráca s touto choreogarafkou pokračovala aj po založení bratislavskej „Skupiny súčasného tanca“ jedna sezóna v balete Štátnej opery v Banskej Bystrici
Pipe dream - spolupráca s choreografom a tanečníkom y New Yorku Billy Young Meremaids
spolupráca s holandskou choreografkou Marjolin Sinke
Kolotočenie - spolupráca s choreografkou Ankou Sedlačkovou
Communication Performance Project - spolupráca s choreografkou Martou Polákovou a slovenskými hudobníkmi Petrom Zagarom, Marekom Piačekom, Borisom Lenkom
Ženy - spolupráca s Martou Polákovou
OPEN - výchovné koncerty pre stredné školy na tému improvizácia v súčasnej hudbe a tanci spolupráca s Martou Polákovou a hudobníkmi: Danielom Matejom, Borisom Lenkom, Marekom Piačekom, Ronaldom Šebestom a DJ Galagerom
Francúzsko-slovenské hudobno-tanečné impresie - spolupráca s Martou Polákovou a francúzskymi hudobníkmi - Serge Ferrara a Nikolas Kloc
Emotions - spolupráca s Martou Polákovou a hudobníkmi Jozefom Vlkom a Jozefom Luptákom
Workshop a predstavenie v spolupráci so spoluzakladateľom improvizácie ako princípu prípravy predstavenia Danielom Lepkoffom (USA)
Členka skupiny DAJV- predstavenia Nielen telo, Stroke, Hladká hrana

Kontakt :
Fotografie