Mgr. Danuša Hruškovičová

Fyziológia a hygiena pohybového aparátu, javiskový pohyb, pohybová výchova, telesná a športová výchova

Mgr. Danuša Hruškovičová

Zástupkyňa riaditeľa

Vedúca predmetovej komisie – Tanec a javiskový pohyb

^

Vzdelanie

1987 – 1991 Gymnázium v Bratislave
1991 – 1996 HaTF VŠMU v Bratislave

^

Prax...

1992 – 1994 Tanečné konzervatórium E. Jaczovej – moderný tanec
1994 – 1995 Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici
1997 – Cirkevné konzervatórium v Bratislave

^

Umelecká činnosť...

pôsobila v súbore moderného scénického tanca Auriaga, ktorý viedla choreografka Zuzana Hájková.
Spolupráca s touto choreogarafkou pokračovala aj po založení bratislavskej „Skupiny súčasného tanca“ jedna sezóna v balete Štátnej opery v Banskej Bystrici
Pipe dream – spolupráca s choreografom a tanečníkom y New Yorku Billy Young Meremaids
spolupráca s holandskou choreografkou Marjolin Sinke
Kolotočenie – spolupráca s choreografkou Ankou Sedlačkovou
Communication Performance Project – spolupráca s choreografkou Martou Polákovou a slovenskými hudobníkmi Petrom Zagarom, Marekom Piačekom, Borisom Lenkom
Ženy – spolupráca s Martou Polákovou
OPEN – výchovné koncerty pre stredné školy na tému improvizácia v súčasnej hudbe a tanci spolupráca s Martou Polákovou a hudobníkmi: Danielom Matejom, Borisom Lenkom, Marekom Piačekom, Ronaldom Šebestom a DJ Galagerom
Francúzsko-slovenské hudobno-tanečné impresie – spolupráca s Martou Polákovou a francúzskymi hudobníkmi – Serge Ferrara a Nikolas Kloc
Emotions – spolupráca s Martou Polákovou a hudobníkmi Jozefom Vlkom a Jozefom Luptákom
Workshop a predstavenie v spolupráci so spoluzakladateľom improvizácie ako princípu prípravy predstavenia Danielom Lepkoffom (USA)
Členka skupiny DAJV- predstavenia Nielen telo, Stroke, Hladká hrana