korepetícia
Image
VZDELANIE:

2001 – 2007 : Cirkevné konzervatórium v Bratislave, Odbor: Cirkevná hudba
2005 – 2010 : Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Odbor: Muzikológia Diplomová práca: Ladislav Gerhardt, slovenský jazzový klavirista
2010 – : Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Odbor: Muzikológia Doktorandské štúdium, príprava dizertačnej práce "Slovenskí jazzoví klaviristi a ich význam v stredoeurópskom" kontexte, pod vedením Prof. Yvetty Kajanovej, PhD.

PRAX:

2011 – : Súkromná základná umelecká škola v Bratislave, Osloboditeľská 27- pedagóg
2013 – : Divadlo Aréna - klavirista v muzikáli Rent
Účinkovanie s významnými slovenskými umelcami a telesami: Andrea Zimányiová, skupina Margot, Juraj Griglák, Juraj Burian, Anton Popovič, Tomáš Palonder, Ján Slezák, Big Band Gustava Broma, Swing Society Orchestra, Mango Molas a ďalšími.
2014 - Spolupráca s J.A.M. Film v rámci projektu X Factor na TV JOJ: - tvorba hudobných aranžmánov, korepetícia a príprava spevákov na účinkovanie v TV show Studia Academica Slovaca
- lektor špecializovaného pracoviska Univerzity Komenského, vedenie hudobného workshopu
Účinkovanie na významných kultúrno-spoločenských podujatiach na Slovensku a v zahraničí (Švajčiarsko, Francúzsko, Ukrajina, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Chorvátsko, Belgicko)

Fotografie