Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD.

Skladba, Kompozičné techniky hudby 20.st., Hudobné formy a analýza skladieb

Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD.
^

Vzdelanie...

odborné :

1993 – 1997 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne
1999 – 2003 Konzervotórium v Žiline, hra na gitare pod vedením Mgr. Petra Remeníka
2000 – 2002 štúdium kompozície pod vedením Mgr. Pavla Kršku

magisterské :

2003 – 2006 bakalárske štúdium na HTF VŠMU v študijnom programe skladba pod vedením Prof. Vladimíra Bokesa
2006 – 2008 magisterské štúdium na HTF VŠMU v študijnom programe skladba pod vedením Prof. Vladimíra Bokesa

doktoranské :

2008 – 2011 doktorandské štúdium na HTF VŠMU v študijnom programe skladba, školiteľ Prof. Jevgenij Iršai, PhD.

^

Prax...

2013 – pedagogická činnosť na HTF VŠMU v Bratislave: Skladba, Výberové kapitoly súčasnej hudby, Elektroakustická a multimediálna skladba
2011 – pracovník Centra výskumu na HTF VŠMU v Bratislave a súčasne pedagogická činnosť na KSD (katedra skladby a dirigovania): Solfeggio, Inštrumentácia, Elektroakustická a multimediálnu skladba
2011 – pedagóg skladby na konzervatóriu 2005 – hudobná a zvuková réžia, elektroakustická a multimediálna skladba
2002 – učiteľ hry na gitaru, základy hudobnej kompozície práca s PC, Mac a hudobnými softvérmi: Sibelius, Pro Tools, Logic grantová činnosť

^

Ocenenia...

2006 – 1. miesto v medzinárodnej skladateľskej súťaži Alexandra Moyzesa za skladbu Ask the Mirror
2006 – cena za najlepšiu skladbu slovenského skladateľa v medzinárodnej skladateľskej súťaži Alexandra Moyzesa za skladbu Ask the Mirror
2003 – Cena predsedu poroty v skladateľskej sútaži „ABB“ v Banskej Bystrici
2001 – 3. miesto v skladateľskej súťaži Adama Plintoviča v Žiline
2000 – 1. miesto v skladateľskej súťaži Adama Plintoviča v Žiline

^

Iné aktivity...

2008 – 2010 – hl. organizátor študentského festivalu súčasnej hudby ORFEUS 2007 – spoluorganizátor študentského festivalu súčasnej hudby ORFEUS
2005 – 14. Internationale Musikwerkstatt, Trebnitz, Nemecko
2005 – Festival Ostravské Dny
2001 – skladby uvádzané na Slovensku (napr. na festivaloch Nová slovenská hudba, Melos Ethos, Orfeus, podujatia SOOZVUK-u, ABB, atď.) i v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Fínsko, Česko, Poľsko, Španielsko, Taliansko, Srbsko)