Mgr. art. Petra Adamová

Ansámblový spev, hlavný odbor štúdia hra na flaute-korepetícia, hra na klavíri, korepetícia a štúdium programu, operné herectvo

Mgr. art. Petra Adamová
^

Vzdelanie...

1989 – 1994 : Konzervatórium v Žiline, odbor hra na klavíri, v triede M. Filovej
1994 – 2000 : VŠMU v Bratislave, odbor hra na klavíri v triede doc. D. Buranovského, absolutórium v klavírnej triede Prof. D. Varínskej

^

Prax...

2000 – 2002 : Cirkevné konzervatórium v Bratislave – korepetítor a pedagóg povinného klavíra
2000 – 2005 : VŠMU v Bratislave – samostatný korepetítor na katedre spevu a katedre dychových nástrojov
2010 – : ZUŠ v Modre – korepetítor
2011 – : Cirkevné konzervatórium v Bratislave

Už počas vysokoškolských štúdií sa venovala komornej hudbe, predovšetkým štúdiu repertoáru pre dychové nástroje.
V rámci cyklu komorných koncertov spolupracovala s členmi Slovenskej filharmónie a Slovenského národného divadla nie len v Bratislave (Primaciálny palác, Mirbachov palác), ale aj iných mestách.
S komornými hráčmi sa zúčastnila medzinárodných súťaží Pražské jaro, súťaže v maďarskom Pécsi a Brne.
Po absolvovaní študijného pobytu v Londýne v r. 1997 – 1998 sa venuje výučbe hry na klavíri aj v anglickom jazyku.
Od r. 2011 pôsobí na Cirkevnom konzervatóriu , kde je v súčasnosti ťažiskom jej práce klavírna spolupráca vo flautovej triede p. I. Gábrišovej, operné štúdio a výuka povinného klavíra.