Students Meet Professionals 2021

AKO SPIEVAŤ PRVÚ LIGU – úvodné podujatia jarnej časti 7. ročníka edukačno-umeleckého projektu Students Meet Professionals. Hosťom a lektorom podujatia je významná osobnosť slovenského vokalneho umenia prof. Peter Mikuláš, sólista opery SND, dlhoročný pedagóg VŠMU a tiež autor knihy Ako spievať prvú ligu.

14. apríl 2021 o 9:30 hod.

YouTube Cirkevného konzervatória – link bude zverejnený