Kalendár udalosti našej školy:

Dôležité dátumy v aktuálnom školskom roku:


ZRPŠ

21. 09. 2020 o 17:00 h. / pondelok

18. 01. 2021 o 17:00 h. / pondelok

 14. 06. 2021 o 17:00 h. / pondelok

DNI OTVORENÝCH DVERÍ:

21. 11. 2020  o 9:00 - 13:00 h. / sobota

23. 01. 2021 o 9:00 - 15:00 h. / sobota

20. 02. 2021 o 9:00 - 15:00 h. / sobota

PRIJÍMACIE POHOVORY

1. termín   18. - 19. 3. 2021

2. termín   22. 6. 2021