Naše odbory

Hudobno dramatické umenie

Spevácky odbor

Inštrumentálne odbory

Špecializačné štúdium

Všeobecno-vzdelávacie predmety


Oznamy

Kolaudácia píšťaľového organu

13. januára 2021 sa v priestoroch Cirkevného konzeratória uskutoční kolaudácia píšťaľového organu značky M. Weise Plattling - Bayern.

Viac info>>
Informácie k pandemickej situácii
Dištančné vzdelávanie POKRAČUJE do 24. JANUÁRA 2021.
Novoročný koncert

Kvôli pokračujúcej pandemockej situácii je aj Novoročný koncert ZRUŠENÝ!.
viac info >>

GDPR

V zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. a  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2016/679 sa vykonáva ochrana osobných údajov  na našej škole v znení smernice „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. K nahliadnutiu je osobne na sekretariáte školy. Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva Konferencia biskupov Slovenska.

Najnovšie video

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať


Kontaktný formulár