Pedagógovia odboru


Hra na gitare

Mgr. art. Vladimír
ONDREJČÁK, Ph. D.

vedúci odboru Vladko

Hra na gitare

M. Mus. Miriam
RODRIGUEZ BRÜLLOVÁ

Miriam Brullova

Hra na husliach

Mgr. art. Pavel
BOGACZ

pavel

Hra na husliach

doc. Mgr. art. Ján
Gréner, ArtD.

Jan Grener

Hra na violončele

Mgr. art. Lujza
ĎURIŠOVÁ

lujza

Hra na violončele

Mgr. art. Jan
POSPÍŠIL

honza

Hra na kontrabase

Mgr. art. Ján
PRIEVOZNÍK

jankoo odbore

Odbor strunových nástrojov patrí medzi progresívne sa rozvíjajúci mladý odbor našej školy. Jeho žiaci sa pravidelne s úspechom predstavujú na domácich, ale aj medzinárodných súťažiach a prehliadkach, čoho dôkazom je aj zisk rôznych ocenení z týchto podujatí. Absolventi Cirkevného konzervatória si nachádzajú uplatnenie nielen ako učitelia rôznych umeleckých škôl, ale mnohí z nich pokračujú v ďalšom vzdelávaní na vysokých školách doma i v zahraničí, čím ďalej šíria dobré meno našej školy. V súčasnosti pôsobia v odbore strunových nástrojov pedagógovia, ktorí odovzdávajú žiakom svoje bohaté skúsenosti z domáceho i medzinárodného pódia. Ich prioritou nie je len úspešná príprava študentov na prijímacie pohovory na vysoké školy umeleckého a pedagogického zamerania, ale aj profesionálne uplatnenie našich absolventov na trhu práce v súčinnosti s reálnymi požiadavkami praxe. Tieto dôvody vedú odbor ku skvalitňovaniu jeho študijných plánov, k zintenzívňovaniu požiadaviek na výkony žiakov a na organizovanie takých aktivít, ktoré prispievajú k tomu, aby žiaci získali nové praktické skúsenosti už počas štúdia. Žiaci odboru sú aktívni v celoškolskom projekte „Students Meet Professionals“, v rámci ktorého bol hosťom školy aj významný taliansky lutnista Luciano Contini.

Mgr. art. Vladimír Ondrejčák, Ph. D.

vedúci odboru strunových nástrojov

´´ Život je ako hudba; musí byť skomponovaná uchom, citom a inštinktom, nie pravidlom.´´ Samuel Butler