: Pedagógovia odboru


Mgr. art. Klaudia VAŠINOVÁ

vedúca odboru klaudia

prof. Vlasta
HUDECOVÁ

Vlasta

Mgr. Lilija
LARINA

Lilija


Mgr. art. František MALATINEC

František

Mgr. art. Jozef
KUNDLÁK

jozef

Darina
ANDUČIČ TOTHOVÁ

darina


Mgr. art. Tomáš
ŠELC

tomas


: o odbore"Kto spieva, dvakrát sa modlí." Sv. Augustín

Spevácky odbor Anny Hrušovskej (SOAH) je prvým a najstarším odborom Cirkevného konzervatória a je neodmysliteľne spojený so speváckym a pedagogickým odkazom Anny Hrušovskej. Ušľachtilosť a kultúra spevu, ktorou sa prezentovala, rovnako aj výsledky jej pedagogickej práce pozdvihli slovenskú spevácku školu na svetovú úroveň. Najznámejšou študentkou Anny Hrušovskej bola svetová speváčka Lucia Popová. Kvalitu vyučovania SOAH zabezpečujú pedagógovia, ktorí okrem vzdelania disponujú aj bohatou koncertnou, pódiovou či pedagogickou praxou. Spevácky odbor Anny Hrušovskej vychoval mnoho významných, dokonca aj svetových operných spevákov. Môžeme spomenúť mená ako: Pavol Bršlík, Mária Porubčínová, Lenka Pavlovič, Juraj Nociar, Matúš Tomko, Martina Masaryková a mnoho iných.   

Spevácky odbor Anny Hrušovskej je aktívny účastník projektu „Students Meet Professionals“ (SMP), ktorého cieľom je sprostredkovať stretnutia študentov s profesionálmi na spoločnom pódiu. Okrem koncertov projekt zahŕňa aj prednášky a tvorivé dielne. Táto aktivita stimuluje u študentov záujem zúčastňovať sa medzinárodných súťaží. 

Štúdium SOAH poskytuje úplné stredné odborné vzdelávanie ukončené maturitnou skúškou, a vyššie odborné vzdelávanie ukončené absolventskou skúškou (titulom za menom DiS. art).  Vyššie odborné vzdelanie oprávňuje k pedagogickej práci na základných umeleckých školách. SOAH vychováva teda nielen budúcich operných spevákov, ale aj kvalitných pedagógov.  

Mgr. art. Klaudia Vašinová
vedúca odboru SOAH