Pedagógovia odboru
Mgr. František
BÁLEŠ

vedúci odboru ferko
O Odbore

Študijný odbor:

 • hudobno-dramatické umenie
 • spev
 • hudba

Celková charakteristika absolventa špecializácie:

absolvent špecializácie populárna hudba si rozšíri kvalifikáciu o vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre profesionálne uplatnenie v populárnej hudbe ako aranžér, skladateľ a interpret – člen profesionálnych súborov v oblasti jazzu.

Požadované vedomosti - absolvent špecializácie má: 

 • široký rozsah teoretických vedomostí a praktických technických zručností, ktoré ho pripravia na jeho budúcu umeleckú kariéru;

 • znalosť štýlov jazzovej kompozície a aranžovania pre jednotlivé druhy jazzových formácií a pre jednotlivé situácie;

 • schopnosti samostatnej tvorivej práce a ďalšieho zdokonaľovania sa;

 • schopnosti sám zorganizovať a viesť prácu hudobného telesa;

 • znalosti interpretácie v oblasti jazzu;

 • schopnosť adaptability pri práci s jednotlivými hudobnými zoskupeniami

Požadované zručnosti:

 • zručnosti, ktoré spočívajú v samostatnej práci s hudobným materiálom;
 • znalosť interpretácie v jednotlivých štýloch jazzu;
 • zručnosti improvizácie na nástroji v danom štýle jazzu.

Absolventský umelecký výkon:

Predvedenie vlastnej skladby, resp. autorskej úpravy skladby, väčšej formy (trvanie min. 10 min.) pre minimálne 8-členné obsadenie, z čoho sú minimálne 4 dychové nástroje.

O odbore:

Jazz je žáner, ktorý ponúka množstvo informácií z oblasti harmónie, rytmu a improvizácie. Hudobníci, ktorí sa ho naučia ovládať, sú schopní tieto vedomosti a zručnosti použiť priamo na pódiu pri interpretácii skladieb, a tým sa stávajú ich spoluautormi Špecializačné štúdium populárna a jazzová hudba ponúka svojim žiakom príležitosť nahliadnuť do problematiky, ktorá výrazne rozvíja hudobnú tvorivosť každého človeka, ktorý prišiel s jazzom do kontaktu. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti v oblasti harmónie, rytmu, improvizácie a jazzovej kompozície môžu následne uplatniť v akýchkoľvek zostavách rôznych hudobných žánrov. Vďaka svojmu atraktívnemu obsahu sa toto štúdium každoročne teší veľkému záujmu zo strany študentov. Špecializáciu jazzová a populárna hudba od jej vzniku až do roku 2009 viedol jazzový klavirista, aranžér a skladateľ Pavol Bodnár, po ktorom ju prevzal František Báleš (tiež klavirista, skladateľ a aranžér). Cieľom štúdia špecializácie je okrem zvládnutia analýz jazzových štandardov a ich interpretácie, rozvinutie tvorivosti žiakov do tej miery, aby boli schopní vytvárať a interpretovať vlastné hudobné témy – melódie a aranžmány. V nemalej miere toto štúdium pomáha vniknúť do tajov kompozície vážnej hudby. Žiaci špecializácie sa každoročne prezentujú na koncertoch organizovaných v priestoroch Cirkevného konzervatória, ako aj ďalších verejných koncertoch a seminároch (Ludus Tonalis, Jazzový ateliér a ďalšie). Už počas štúdia príležitostne spolupracujú s výraznými osobnosťami slovenskej jazzovej a populárnej scény (Milo Suchomel, František Báleš, Vladimír Máčaj, Milan Ruček, Juraj Kalász, Gabriel Jonáš, Zuzana Smatanová, Jozef Ivaška a iní). Každoročne sú k dispozícii ako korepetítori pre potreby hudobno-dramatického odboru. V roku 2012 v spolupráci s týmto odborom naštudovali hudbu k muzikálu Mozart, ktorý bol uvedený na Novej scéne SND pri príležitosti 20. výročia vzniku Cirkevného Konzervatória v Bratislave.

Mgr. František Báleš,

vedúci odboru

´´Najmä hudbu! To ti neprekáža vziať slovo, čo neumelé je, čo každý vánok rozveje, nie tie, čo viažu sa, či vážia.´´ Paul Verlaine, úryvok z básne Básnické umenie