Pedagógovia odboru


Hra na flaute

Mgr. art. Ivica
GÁBRIŠOVÁ, ArtD.

vedúca odboru Ivica Gabrišová

Hra na flaute

Mgr. art. Martina
MESTICKÁ

martinka

Hra na bicích nástrojoch

Milan
RUČEK

Milan RUČEKO Odbore

Odbor dychových a bicích nástrojov je na Cirkevnom konzervatóriu už pomerne etablovaným odborom. Vďaka profesionálnemu i ľudskému prístupu pedagógov v odbore sme svedkami postupného zlepšovania umeleckých kvalít našich žiakov. Pedagógovia tohto odboru sú prevažne profesionálni aktívni umelci, ktorí pôsobia v popredných slovenských hudobných telesách a komorných zoskupeniach (Slovenská filharmónia, Musica aeterna a. i.) a svoju pódiovú a koncertnú skúsenosť vštepujú aj do svojich zverencov. Výkony žiakov na verejných podujatiach školy ako aj mimo nej sú neoddeliteľnou súčasťou koncertného života našej školy a svedčia o ich dobrej a pohotovej príprave do profesionálneho života. Dobré pedagogické vedenie žiakov prinieslo škole už viaceré ocenenia z národných i medzinárodných súťaží, spomeňme napr. 1. cenu na Súťaži slovenských konzervatórií v roku 2016 a 1. cenu na Luthier Guitar Contest 2016 (Laura Nagyová – hra na flaute), 3. cena na Luthier Guitar Contest 2016 (Krištof Župník – hra na flaute). V rámci celoškolského projektu „Students Meet Professionals“ sa naše žiačky, flautistky Lucia Verčimáková, Gabriela Gábrišová a Petra Noskovičová, predstavili ako sólistky s dielami W. A. Mozarta v sprievode popredných komorných telies – Mucha Quartet a Hilaris Chamber Orchestra. Naši najúspešnejší absolventi pokračujú v štúdiu nielen na slovenských vysokých školách, ale aj v zahraničí: Mária Reháková na Guildhall School of Music and Drama v Londýne, Dorota Matejová na Conservatorium van Amsterdam, Laura Nagyová na Pražskej konzervatoři. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú odborných seminárov a majstrovských kurzov a aj takouto cestou nadobúdajú nielen rozhľad a reálnu mienku o vlastných kvalitách, ale získavajú tiež veľkú motiváciu pre ďalšie snaženie. Mgr. art. Ivica Gabrišová, ArtD.
vedúca odboru dychových a bicích nástrojov

´´Hudba je záchrana pred obyčajným slovom.´´Romain Rolland