Deň otvorených dverí / Metodický deňZáujemca o štúdium má možnosť poinformovať sa o čomkoľvek ohľadom štúdia, môže si prezrieť našu školu, ukázať svoje schopnosti pred odbornou komisiou daného predmetu (klavírista niečo zahrá, komponista prinesie svoje skladby, spevák niečo pekné zaspieva atď).


Odborná komisia, zložená z profesorov toho - ktorého predmetu, môže ohodnotiť predvedený výkon, rovnako ako posúdiť mieru talentu a odporučiť účasť na prijímcích skúškach.

Metodické dni na Cirkevnom konzervatóriu sa konajú spravidla trikrát za jeden školský rok.

Odborná komisia, zložená z profesorov toho - ktorého predmetu, môže ohodnotiť predvedený výkon, rovnako ako posúdiť mieru talentu a odporučiť účasť na prijímcích skúškach.


Uchádzači pre hru na dychové a strunové nástroje, prineste si hudobný nástroj. Klavírny sprievod bude zabezpečený, pre korepetítorov prineste notové materiály.


DNI OTVORENÝCH DVERÍ
2020/2021 :

  • 21. 11. 2020

    o 9:00 - 13:00 h. / sobota

  • 23. 01. 2021

    o 9:00 - 15:00 h. / sobota

  • 20. 02. 2021

    o 9:00 - 15:00 h. / sobota