Hra na klarinete
Image
VZDELANIE...

1981 – 1987 Štátne konzervatórium v Bratislave, odbor hra na klarinete
1990 - 1994 Vysoká škola muzických umení v Bratislave, odbor hra na klarinete
1995 – 1997 Trojsemestrálne štúdium Teórie liturgickej hudby na teologickom inštitúte Aloisiane v Bratislave v rámci Trnavskej univerzity

PRAX...

1987 – 1992 ZUŠ Exnárova v Bratislave - pedagóg hry na klarinete
1990 – 1998 Člen orchestra Slovenského národného divadla v hre na klarinete
1998 - 2007 ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave - riaditeľ
2007 - ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave - pedagóg hry na klarinete
2012 - Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave

Umelecká činnosť...

1983 – 2. miesto v súťaži slovenských konzervatórií v hre na klarinete a cena slov. hud. fondu za predvedenie slovenskej skladby
1997 - mesačné turné v Japonsku s orchestrom Slovenského národného divadla (dirigent - Ondrej Lenárd)
1991 - nahrávka CD platne Madam Butterfly v Slovenskom rozhlase (dirigent - Alexander Rahbari)
Od r. 2000 príležitostné účinkovanie pri nahrávkach duchovnej hudby a učiteľské koncerty

Kontakt :
Fotografie