anglický jazyk, odborný cudzí jazyk - anglický
Image
 VZDELANIE...

1996 – 2001 Ekonomická Univerzita v Bratislave - Obchodná Fakulta
Špecializácia – Zahraničný obchod
1991 – 1995 Gymnázium Jána Hollého, Trnava

DOPLNKOVÉ VZDELANIE..

2015 – 2016  Štátna jazyková škola, Bratislava - Štátna jazyková skúška z anglického jazyka
2011 - 2012  Cambridge Certificate in Advanced English - College of Commerce, Cork, Írsko
2007 - 2008  Business English - College of Commerce, Cork, Írsko
2006 - 2007  English Language - College of Commerce, Cork, Írsko
2001 – 2002  Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka

PRAX...

Spolupráca na príprave a implementácii viacerých medzinárodných projektov - plánovanie, rozpočet
Prekladateľská činnosť
Lektorka anglického jazyka
Škola pre mimoriadne nadané deti - stredoškolský pedagóg

Fotografie