Spev
Image
VZDELANIE...

1994 - 2003 Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava 2003 - 2009 Cirkevné konzervatórium v Bratislave, odbor spev v triede Mgr.art. E. Malatincovej, PhD. (maturita 2007, absolutórium 2009)
2010 – súčasnosť Filozofická fakulta MU v Brne, Akadémia starej hudby, odbor spev, v triede Doc. V. Richtera a Mgr.art. M. Žákovej

PRAX...

2010 - súčasnosť Cirkevné konzervatórium v Bratislave - tajomníčka školy
2011 - súčasnosť Cirkevné konzervatórium v Bratislave - pedagóg hlavného odboru spev

Umelecké aktivity...

2007 – koncert v kostole sv. Mikuláša – G.B. Pergolesi – Stabat Mater – altové sólo
2007 – Vianočný koncert na Bratislavskom hrade
2008 – účinkovanie na predstavení – Ch.W. Gluck – Číňanky – postava Tangia, Bábkové divadlo, Bratislava
2009 – Absolventské predstavenie – G.F. Händel – Alcina – postava Bradamante, Bábkové divadlo, Bratislava - účinkovanie na rôznych školských aj mimoškolských koncertoch a akciách (Zichyho palác, Pálfiho palác, Mestská knižnica, DK Zrkadlový háj...)

Kontakt :
Fotografie