Spev, Špecializácia "Stará hudba" a "Komorná hudba"
Image
VZDELANIE...
odborné

1971 – 1975 Konzervatórium v Bratislave, odbor spev, v triede Prof. V. Hudecovej
1975 – 1979 VŠMU – HF odbor hudobné umenie - spev, v triede Doc. Anny Hrušovskej, STRUHÁROVÁ, E.: R. Schumann – Láska a život ženy. Knižnica VŠMU, Bratislava 1979 (absolventská práca 24 normostrán, celovečerný recirál a postava Rosalindy z opery W.A. Mozarta: La finta semplice)
2001 – 2005 VŠMU – HTF odbor: Teória a dejiny umenia špecializácia: teória a dejiny hudobnej a tanečnej vedy MALATINCOVÁ, E.: Spev a metodika spevu so zameraním na metodiku Anny Hrušovskej. VŠMU Bratislava 2005 (Dizertačná práca, 161 strán), obhajoba 2. februára 2006

PRAX...

1976 - 1978 Hlasový pedagóg v zbore TECHNIK Bratislava
1979 – 1987 Štátna opera v Košiciach – sólistka opery
1987 – 1991 Nová scéna v Bratislave – sólistka spevohry
1990 – 1992 Konzervatórium v Bratislave – pedagóg spevu
1992 – 2019 Cirkevné konzervatórium v Bratislave – riaditeľka, pedagóg spevu
2002 – 2006 Katolícka univerzita v Ružomberku – pedagóg spevu a didaktiky spevu
2019  Cirkevné konzervatórium - vedúca Speváckeho odboru Anny Hrušovskej, pedagóg spevu

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH RADÁCH, V SPEVÁCKACH POROTÁCH...

členka Komisie pri KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru od roku 2004
členka odbornej komisie ŠIOV, 2016, 2017, 2018
členka v speváckych porotách:

Spevácka súťaž Študentov slovenských konzervatórií, Košice 1993 – podpredseda súťažnej komisie
- Medzinárodná spevácka súťaž I. Godina, Vráble1994 1995 1996, 1997
- Medzinárodná spevácka súťaž Žerotín Olomouc, 2008, 2009, 2010, 2011
- Spevácka súťaž o Alžbetinu ružu, Košice, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
- Medzinárodná spevácka súťaž A. Dvořáka, Karlovy Vary, 2018, 2019

MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ KURZY A SÚŤAŽE...

Medzinárodné interpretačné kurzy vo Weimare, v triede A. Lohre Kuhse,
1977 Laureátka medzinárodnej speváckej súťaže A. Dvořáka v Karlových Varoch, 3. miesto
1977 Spevácka súťaž W.A. Mozarta v Prahe, 2. miesto a cena J. Duškovej, 1978 Cena Hudobného fondu za postavu Serpiny z Pergolesiho opery La serva padrona v Košiciach 1985

POČAS SVOJHO BOHATÉHO UMELECKÉHO ŽIVOTA VYTVORILA MNOŽSTVO POSTÁV SVOJHO LYRICKO - MLADODRAMATICKÉHO OBORU :

G. B. PERGOLESI La serva padrona (Serpina), Komorné divadlo Štátneho divadla Košice
W. A. MOZART Don Giovanni (Dona Elvíra), ŠD Košice
Cosi fan tutte (Fiordiligi), ŠD Košice
J. OFFENBACH Monsieur a madame Denis – Komorné divadlo ŠD Košice
G. DONIZETTI Don Pasquale (Norina), ŠD Košice
Nápoj lásky (Gianetta), ŠD Košice
G. VERDI Nabucco (Fenena), ŠD Košice
Aida (Kňažka), ŠD Košice
Don Carlos (Anjelský hlas), ŠD Košice
G. PUCCINI Gianni Schichi (Katarína), ŠD Košice
M. RAVEL Španielska hodinka (Concepcion), ŠD Košice
G. GERSHWIN Porgy a Bess (Plačka), ŠD Košice
L. HOLOUBEK Bačovské žerty (Zuza), ŠD Košice
M. NOVÁK Prestávka – ŠD Košice
J. CIKKER Mister Scrooge (Kate), ŠD Košice, SND Bratislava
L. BURCKHARD Ohňostroj (Berta), ŠD Košice
J. STRAUSS Viedenská krv (Franzi), ŠD Košice
F. LEHÁR Cigánska láska (Ilona), ŠD Košice, NS Bratislava
Cigánsky barón (Žofka), NS Bratislava

KONCERTY...

Štátna filharmónia Košice – J.S.Bach – Jauchzet Gott in allen Landen, orchestrálny koncert v cykle Košická hudobná jar, Košice, Spišská Nová Ves, 1983
Štátna filharmónia Košice – M.Schneider-Trnavský – Uspávanka s orchestrom KF, 1981
Košice - Umelecký polorecitál so sólistom opery F. Balúnom, Košice ,1983
Dóm sv. Alžbety, Košice - W.A. Mozart – Korunovačná omša C Dur, sopránové sólo, 1980 -1987
Dóm sv. Alžbety, Košice – J. Haydn – Nellsson Messe, sopránové sólo, 1980-1987
Dóm sv. Martina v Bratislave - J. Haydn – Nellsson Messe, sopránové sólo, 1991
Ružomberok, Námestovo – P. Krška – Stabat Mater, sopránové sólo (premiéra), 1990
Trenčianske Teplice – Prehliadka mladých interprétov, 1982, 1988
Bratislava kostol sv. Dona Bosca - Chrámový koncert s A. Zúrikovou (organ), 1991
Kostol Povýšenia sv. kríža, Nové Zámky - Chrámový koncert s I. Szabom (organ) 1995
Novozámocká hudobná jar, Nové Zámky, 1996
Ako sólistka opery ŠD v Košiciach sa zúčastnila umeleckých zájazdov v SRN a Holandsku vo významných sálach (Hamburg, Haag, Amsterdam, Norimberg ai), v ČR a Maďarsku.

Kontakt:

evamalatincova56@gmail.com

Fotografie