Táto mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

     Farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.


Sväté omše v kaplnke Ducha Svätého na Cirkevnom konzervatóriu: 
Každý štvrtok počas školského roka o 7:50

(Kaplnka Ducha svätého, Beňadická 16)


Sväté omše cez rok okrem letných prázdnin

Pondelok:    6.30 a 18.30 

Utorok:        6.30 a 18.30

Streda:         6.30 a 17.30 - detská sv. omša

Štvrtok:        6.30 a 18.30

Piatok:          6.30 a 18.30

Sobota:        8.00

Nedeľa:        8.00; 9.30; 11.00; 18.30

Prikázané sviatky v pracovný deň:  6.30; 17.00; 18.30 

Sväté omše cez letné školské prázdniny

Pondelok až piatok:           18.30
Sobota:                                      8.00
Nedeľa:                                      8.00; 9.30; 11.00; 18.30
Prikáz. sviat. v prac. dni:  6.30; 17.00; 18.30

ImageImage

ICLic. Mgr. Milan Puškar 
(farár našej farnosti)

Kontakt:
faraluky@gmail.com
www.faraluky.sk