Students Meet Professionals 2021

TAK AKÁ FLAUTA NA BACHA? je posledným podujatím jarnej časti 7. ročníka edukaumeleckého projektu Students Meet Professionals. V úlohe lektorov sa predstavia pedagógovia Cirkveného konzervatória – Mgr. art. Ivica Gabrišová, ArtD., MgA. Radka Kubinová a Mgr. art. Agi Ferienčíková. 7. máj 2021 9:30 – 11:30 hod. Koncertná sála Cirkevného konzervatória

Cantate Dominum

 10. decembra 2020 sa v rámci 6. ročníka projektu Students Meet Professionals 2020 uskutoční prednáška o duchovnej hudbe Cantate Dominum – Spievajte Pánovi.  Lektor: Mgr. art. Jozef Kundlák Miesto: Koncertná sála Cirkevného konzervatória alebo YouTube kanál Cirkevného konzervatória