INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠK. ROKA 2021/2022

2. 9. o 9.30 – zahájenie nového šk. roka na farskom dvore vedľa Kostola Sedembolestnej PM na Betliarskej 3 (v prípade nepriaznivého počasia tu oznámime náhradné miesto).
2. 9. o 10.00 – slávnostná sv. omša Veni sancte v Kostole Sedembolestnej PM
2. 9. od 11.25 do 11.50 – možnosť obeda v škole Narnia na Beňadickej 38, nie je potrebné obed nahlasovať (kuracie soté s ryžou), stačí si kúpiť lístok pri zadnom vchode do budovy, žiaci 2,36€, pedagógovia 3,50€ a vyzdvihnúť v obale. Prístup priamo do jedálne nie je možný. Ostatné dni nahlasovanie do 11.20 na vrátnici školy na Beňadickej 38/A.
2. 9. 12.00 – krátke polhodinové triednicke hodiny, potvrdzovanie tlačív na sekretariáte Beňadická 16, elektronické potvrdenie o návšteve školy nájdete aj vo svojom EduPage
3. 9. od 8.00 na Beňadickej 16 bude visieť tzv. „plachta“, kde nájdete všetky zadelenia individuálnych hodín žiakov podľa úväzkov
3. 9. od 9.00 do 11.00 triednicke hodiny (osobné listy, vnútorný školský poriadok, protiepidemické opatrenia…), zoznamovanie sa s pedagógmi individuálnych predmetov
Preukazy ISIC vybavuje Bc. Anton Škorec na anton.skorec@ckba.sk
Najneskôr 6. 9. ráno bude zverejnený rozvrh a bude prebiehať individuálne zadeľovanie hodín v odboroch HUDBA a SPEV
Od 7. 9. začína riadne vyučovanie kolektívnych a individuálnych hodín podľa rozvrhu.
Nový školský semafor vychádzajúci z platnej legislatívy, COVID automatu a vyhlášok ÚVZ SR je veľmi rozmerný, preto pripájam jeho „domácu“ mini-verziu. Venujte prosím pozornosť aj ostatným prílohám, ktoré je potrebné vyplniť a podpísať predovšetkým zákonnými zástupcami neplnoletých žiakov. Všetky tlačivá sú vytlačené k dispozícii aj na našich vrátniciach na Beňadickej 16 a 38/A. 

Tešíme sa na vás!

PRÍLOHY:

MANUÁL COVID

ZOZNAM TRIEDNYCH UČITEĽOV

OZNÁMENIE O VÝNIMKE Z KARANTÉNY

VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI