Prijímacie skúšky – 2. termín

2. termín prijímacích skúšok sa uskutoční

22. mája 2021 7:30 – 14:00 hod.

Cirkevné konzervatóriu, Beňadická 16, Bratislava – Petržalka