Prijímacie skúšky – 2. termín

2. termín prijímacích skúšok sa uskutoční 22. mája 2021 7:30 – 14:00 hod. Cirkevné konzervatóriu, Beňadická 16, Bratislava – Petržalka