Students Meet Professionals 2021

TAK AKÁ FLAUTA NA BACHA? je posledným podujatím jarnej časti 7. ročníka edukaumeleckého projektu Students Meet Professionals. V úlohe lektorov sa predstavia pedagógovia Cirkveného konzervatória – Mgr. art. Ivica Gabrišová, ArtD., MgA. Radka Kubinová a Mgr. art. Agi Ferienčíková.

7. máj 2021 9:30 – 11:30 hod.

Koncertná sála Cirkevného konzervatória