Students Meet Professionals 2021

TAK AKÁ FLAUTA NA BACHA? je posledným podujatím jarnej časti 7. ročníka edukaumeleckého projektu Students Meet Professionals. V úlohe lektorov sa predstavia pedagógovia Cirkveného konzervatória – Mgr. art. Ivica Gabrišová, ArtD., MgA. Radka Kubinová a Mgr. art. Agi Ferienčíková. 7. máj 2021 9:30 – 11:30 hod. Koncertná sála Cirkevného konzervatória

Pozvanie do TV LUX

Cirkevné konzervatórium v Bratislave bolo pozvané do relácie Dome je doma vysielanej na TV LUX. Priniesli sme pohľad ako prebiehala pandemická situácia na našej škole a ako sme ju zvládali.