Students Meet Professionals 2021

KLAVÍRNE MATINÉ – druhé podujatia jarnej časti 7. ročníka edukačno-umeleckého projektu Students Meet Professionals. Lektormi sú Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD. a Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD. – čerstvý držiteľ ceny Radio_Head Awards 2020. 26. apríl 2021 od 9:30 hod. YouTube Cirkevného konzervatória