Students Meet Professionals 2021

TAK AKÁ FLAUTA NA BACHA? je posledným podujatím jarnej časti 7. ročníka edukaumeleckého projektu Students Meet Professionals. V úlohe lektorov sa predstavia pedagógovia Cirkveného konzervatória – Mgr. art. Ivica Gabrišová, ArtD., MgA. Radka Kubinová a Mgr. art. Agi Ferienčíková. 7. máj 2021 9:30 – 11:30 hod. Koncertná sála Cirkevného konzervatória

Pozvanie do TV LUX

Cirkevné konzervatórium v Bratislave bolo pozvané do relácie Dome je doma vysielanej na TV LUX. Priniesli sme pohľad ako prebiehala pandemická situácia na našej škole a ako sme ju zvládali. 

Students Meet Professionals 2021

KLAVÍRNE MATINÉ – druhé podujatia jarnej časti 7. ročníka edukačno-umeleckého projektu Students Meet Professionals. Lektormi sú Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD. a Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD. – čerstvý držiteľ ceny Radio_Head Awards 2020. 26. apríl 2021 od 9:30 hod. YouTube Cirkevného konzervatória

Students Meet Professionals 2021

AKO SPIEVAŤ PRVÚ LIGU – úvodné podujatia jarnej časti 7. ročníka edukačno-umeleckého projektu Students Meet Professionals. Hosťom a lektorom podujatia je významná osobnosť slovenského vokalneho umenia prof. Peter Mikuláš, sólista opery SND, dlhoročný pedagóg VŠMU a tiež autor knihy Ako spievať prvú ligu. 14. apríl 2021 o 9:30 hod. YouTube Cirkevného konzervatória – link bude zverejnený