Organ z dielne M. Weiseho

Cirkevné konzervatórium získalo 7- registrový dvojmanuálový píšťalový mechanický organ so zásuvkovými vzdušnicami z dielne nemeckého staviteľa organov Michaela Weiseho z Plattlingu.  Znovupostavenie nástroja realizoval náš bývalý absolvent Vladislav Spirčák, DiS. art. V januári 2021 úspešne prebehla kolaudácia nástroja. Sme vďační finančnej podpore nemeckej katolíckej nadácii RENOVABIS, ktorá tento projekt významne podporila.