Hudobné labaratórium

 17. decembra 2020 sa v rámci 6. ročníka projektu Students Meet Professionals 2020 uskutoční seminár Hudobné laboratórium o hudbe 20. storocia s ukážkami skladieb Claude Debussyho, Leoša Janáčka, Gyorgy Kurtága, Klementa Slavickeho a Einojuhani Rautavaaru 

Lektor: Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD.

Miesto: YouTube Cirkevného konzervatória