FLAUTOVÝ WORKSHOP

 V dňoch 28. – 29. 9. 2020 sa uskutočnil v rámci 6. ročníka projektu Students Meet Professionals 2020 flautový workshop spojený s prednáškou o historicky poučenej intepretácii s dôrazom na flautovú literatúru 18. storočia

Lektor: MgA. Radka Kubinová

Miesto: Koncertná sála Cirkevného konzervatória

14B734DD-F210-4A80-8B52-E1C1A04E3269_zmensena

159EB130-99CD-4215-95EA-7F0BB7AF628F_zmensena

1B8DBA6F-CC1F-4C06-BE38-63F1CC5E0165_zmensena

31F74312-4311-432C-8C53-BD8040064F63_zmensena

44442BE4-8ECA-47D9-9FC8-C7D9C185029C_zmensena

6655C5F4-9D83-4315-9817-4D838453F394_zmensena

9AED6020-1428-4C87-8B1D-559411619BCE_zmensena

9EDE0E3D-49D2-4C8B-9E69-164474D196ED_zmensena

A4B26EA9-FFE7-4B05-A075-633C3F7DB4BE_zmensena

DC5CFB33-0FEA-4BB8-A258-A69C6F71C54D_zmensena

E224D474-A1FB-4F19-88AB-901800D6CA8B_zmensena

E97DEC53-B5A6-4FC1-B763-6CE122B17DC4_zmensena