FLAUTOVÝ WORKSHOP

 V dňoch 28. – 29. 9. 2020 sa uskutočnil v rámci 6. ročníka projektu Students Meet Professionals 2020 flautový workshop spojený s prednáškou o historicky poučenej intepretácii s dôrazom na flautovú literatúru 18. storočia Lektor: MgA. Radka Kubinová Miesto: Koncertná sála Cirkevného konzervatória