ÚSPECH NA MEDZINÁRODNEJ FLAUTOVEJ SÚŤAŽI

 Krišof Župník, študent 1. ročníka z triedy Mgr. art. I. Gabrišovej, ArtD. ,

sa stal laureátom kategórie B na veľkej medzinárodnej flautovej súťaži „Davorin Jenko“ v Belehrade (Srbsko).

Vo veľmi početnej kategórii, zloženej z 23 kandidátov, dosiahol navyššie hodnotenie v silnej konkurencii.